Psychoterpia

Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej. Łączę różne metody i kierunki psychoterapeutyczne w taki sposób, żeby jak najlepiej dostosować je do potrzeb pacjentów. Wykorzystuję sposoby pracy terapeutycznej zaczerpnięte z nurtu gestalt, pracy z ciałem, hipnozę i inne. Często zalecam pacjentom różne zadania do wykonania w domu.

Psychoterapię poprzedzają zwykle 2-3 lub więcej spotkań konsultacyjnych. Jest to czas na poznanie się, postawienie diagnozy, ustalenie, czy psychoterapia jest możliwa i wskazana, ustalenie kierunku i metod pracy terapeutycznej.

Właściwa psychoterapia to proces trwający od kilku tygodni do kilku lat w zależności od rodzaju trudności pacjenta.

 

Ludzie złożone ręce