Zaburzenia somatyczne

Zaburzenia somatyczne bywają trudne do zdiagnozowania. Objawiają się odczuwanymi przez pacjenta dolegliwościami fizycznymi, takimi jak ból, problemy gastryczne, kardiologiczne, skórne i inne, które nie mają żadnego uzasadnienia medycznego. Stanowią odpowiedź organizmu na duży stres, przeciążenie psychiczne i wymagają niekoniecznie porady internisty, a gruntownej psychoterapii. Innymi słowy somatyzacja to nieświadome i niecelowe generowanie objawów fizycznych będących przejawem dolegliwości psychologicznych takich jak np. lęk. Objawy somatyzacyjne rzadko ustępują przy zastosowaniu tradycyjnych metod leczenia. Osoba nimi dotknięta często „wędruje” od lekarza do lekarza w poszukiwaniu właściwej diagnozy i ulgi. Zwykle jednak uzyskanie trwałej poprawy jest możliwe dopiero po zidentyfikowaniu i przepracowaniu trudności emocjonalnych leżących u podstaw tych objawów. Z tego względu zalecaną metodą leczenia somatyzacji jest psychoterapia,

 

Zaburzenia pod postacią somatyczną